Gränslös transport

Vi är specialiserade på GPS-övervakade transporter från
1–33 pallar såväl inrikes som utrikes.

Kontakta Klas Hanssons Åkeri 0414-41 42 40 eller
info@khakeri.se